Bepaalde gegevens worden door de medewerkers van ons bedrijf verzameld en genoteerd.
Wij kunnen u geruststellen: wij zullen nooit gegevens van onze gasten aan derden verstrekken zonder uw toestemming of zonder wettelijke of juridische grondslag.
Gegevens worden alleen gedeeld met een derde als dit nodig is om de details in uw reservering uit te voeren.

Reservering
Indien u bij ons een reservering maakt, noteren wij uw gegevens. Het gaat om naam, telefoonnummer, email, datum en tijd reservering, eventueel arrangement of andere afspraken en/of opmerkingen. Reserveren kan bij ons via het reserveringsformulier op onze site, telefoon, mondeling, mail.
Wij bewaren uw gegevens tot maximaal het einde van het jaar (dan wordt de papieren agenda vervangen door een nieuwe). Uw gegevens in onze agenda zijn alleen zichtbaar voor directie en personeel. Zij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Eventueel worden zij gebruikt als service achteraf (bijvoorbeeld contact omdat we iets gevonden hebben, wat mogelijk van u zou kunnen zijn). Wilt u niet dat wij uw gegevens korte tijd bewaren, dan kunt u bij ons helaas geen reservering maken.

Facebook en site
Bij onze publicaties gebruiken wij alleen foto’s van u en uw kinderen als u toestemming heeft verleend of waarop er niemand herkenbaar in beeld is.

Bij foto’s, berichten en reacties, die u zelf plaatst op onze facebookpagina (tijdlijn), gaan wij er van uit dat wij uw toestemming hebben om deze te delen op de openbare tijdlijn van onze facebookpagina.
   
Wij zijn niet verantwoordelijk voor andere (verzamel-) sites die foto’s en informatie ongevraagd van onze site en facebookpagina afhalen en ze op hun eigen site plaatsen. Hiervoor hebben wij geen toestemming gegeven en hier hebben wij ook geen macht over.

Sollicitaties
Voor sollicitanten geldt dat wij persoonsgegevens bewaren zolang de sollicitatieprocedure duurt, echter nooit langer dan 4 weken volgens het vrijstellingsbesluit WBP.

Andere contacten
Als u ons vraagt om een offerte of prijsopgave, zijn wij verplicht uw gegevens te bewaren om dit aan u te kunnen sturen. Ook daarna zullen wij deze moeten bewaren omdat u wellicht vragen daarover heeft. In het geval, dat dit omgezet wordt in een reservering, moeten wij dit bewaren om de gemaakte afspraken te kunnen uitvoeren. Als u vraagt om informatie, moeten wij uw gegevens bewaren om u een antwoord te geven.
Als u met ons afgesproken heeft, dat u via een factuur wilt betalen, moeten wij uw gegevens bewaren. In 1e instantie tot u betaald heeft en daarna nog 7 jaar na einde boekjaar (Wet op de Rijksbelasting).

Rechten
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en die van uw minderjarige kinderen. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over de volgende onderwerpen:
 
. Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
. De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
. Inzage in de persoonsgegevens, die wij van u verwerken;
. Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
. Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
. Beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens;

U kunt uw vraag schriftelijk of per e-mail aan ons overleggen.
Contactgegevens:
Speelboerderij de Hooiberg, Bredasebaan 23, 5531 NB Bladel
www.speelboerderij.nl
info@speelboerderij.nl